• Pokój 43

Sesje fotograficzne

 

Informujemy, ?e na terenie Pa?acu i otaczaj?cego go zespo?u parkowego mo?na wykonywa? zdj?cia do celów prywatnych i reklamowych.

 

I'm not against counterfeit shoes, brand normally make crappy stuff and overprice them to lure hypebeast kids, so having cheaper options that are probably as good is really cool

Przed rozpocz?ciem sesji zdj?ciowych zapraszamy do recepcji w celu uiszczenia stosownej op?aty.

 

Zdj?cia ?lubne

- na terenie parku: 50 z?

wewn?trz obiektu 50z? / godzina

- w apartamencie Chopina lub Radziwi??a: 100 z? / godzina

Inne zdj?cia komercyjne

- z wykorzystaniem wizerunku Pa?acu lub parku: 100 z? / godzina

Szczegó?y oraz zakres sesji do uzgodnienia. 

  

Nice Blog! I really like shoes and I grabbed me a pair of designer replicas recently from realreps.shop they're amazing