• Pokój 43

Prawa autorskie

Prawa autorskie
Zawartość niniejszej witryny jest własnosścią Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystywanie tekstów i danych (np. w publikacjach prasowych, zestawieniach danych itp.) z niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w następujących przypadkach:

  1. gdy materiały pozostają w niezmienionej postaci
  2. użycie odbywa się wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych i prywatnych,
  3. na wszystkich egzemplarzach pojawia się żródło pochodzenia materiałów, oznaczone w niniejszy sposób: "źródło: www.palacantonin.pl"

Z wyjątkiem niniejszego zezwolenia na użytkowanie, inne rodzaje użytkowania są zabronione. Naruszanie tego zakazu będzie ścigane zgodnie z prawem i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Niniejsze zezwolenie na użytkowanie nie obejmuje prawa na użytkowanie projektu i układu graficznego, ani powiązanych z nimi fotografii czy wizerunków niniejszej witryny, ani żadnej innej witryny należącej do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu lub obsługiwanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Także poszczególne elementy niniejszej witryny są chronione prawami autorskimi lub prawem własności marki; z wyjątkiem wymienionych wyżej punktów 1-3 nie zezwala się na ich kopiowanie, ani na powielanie w całości ani w części. Dotyczy to w szczególności marek, symboli graficznych (logo), elementów graficznych, elementów obrazów i dźwięków wykorzystywanych na niniejszej witrynie, niezależnie od tego, czy są wyróżnione i oznaczone symbolem ®, czy też nie.

Odpowiedzialność
Informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej są sprawdzane pod kątem poprawności. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Odnośniki (linki)
Niniejsza witryna internetowa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz inne witryny należące do  Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, mogą zawierać takźe odnośniki (linki) do stron internetowych innych firm oraz podmiotów. Przy pierwszym tworzeniu dowiązania oferta strony trzeciej jest sprawdzana pod kątem legalności jej treści. Klikając na linki do innych stron internetowych, opuszczają Państwo witrynę należącą do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Witryny związane z tymi adresami nie znajdują się pod kontrolą Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które w związku z tym nie ma wpływu na ich treść, zmiany i aktualizacje.
Powyższe dotyczy w równej mierze transmisji internetowych (tzw. webcasting) oraz innych form łączenia się z witrynami internetowymi należącymi do stron trzecich. Zamieszczone linki pełnią wyłącznie rolę oferty usług. O ile jednak Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stwierdza lub poweźmie wiadomość, że oferta zawiera treści niezgodne z prawem, dany odnośnik (link) zostanie w trybie natychmiastowym zweryfikowany i – w razie potrzeby – usunięty.

Copyright © 2013, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

piętro: I
Nazwa numer rodzaj Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 190 180
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 250 230
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 370 350
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 190 180
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 250 230
piętro: II
Nazwa numer rodzaj Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 190 180
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 250 230
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 370 350
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 190 180
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 250 230
piętro: III
Nazwa numer rodzaj Cena sezonowa w PLN (z VAT) 01.05.-30.09. Cena posezonowa w PLN (z VAT) 01.10.-30.04
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
floor: I
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 190 180
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 250 230
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 370 350
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 190 180
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 250 230
floor: II
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 190 180
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 250 230
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 370 350
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 190 180
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 250 230
floor: III
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
Etage: I
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 190 180
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 250 230
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 370 350
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 190 180
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 250 230
Etage: II
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 190 180
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 250 230
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 370 350
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 190 180
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 250 230
Etage: III
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 290 +80 260 +80