58 Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska"

26.08.2017

58 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska” Antonin  wrzesień 2019 -  Organizatorem rajdu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim przy współudziale kilku innych podmiotów. Celem rajdu jest upamiętnienie pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie, rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych południowej Wielkopolski, a w szczególności okolic Ostrowa i Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji oraz realizacja hasła „Turystyka łączy pokolenia".
 
 W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły itp., a także uczestnicy indywidualni. Do udziału w rajdzie zapraszamy również osoby niepełnosprawne oraz rodziny. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na „karcie uczestnictwa” w biurze Oddziału PTTK, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 (skrytka poczt. nr 9, tel. 62- 300-0074) — osobiście w godzinach otwarcia biura (od poniedziałku do piątku 10.00–16.00) lub za pośrednictwem poczty, również elektronicznej (pttkostrow@interia.pl).
 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ostrow-wielkopolski.pttk.pl
 
Na zakończenie rajdu, w niedzielę 10 września 2017 r. o godz. 15.00, w Pałacu Książąt Radziwiłłów odbędzie się recital fortepianowy KACPRA ŻAROMSKIEGO.