• Pokój 43

28. Turniej Pianistów Stypendystów w Antonine

02.06.2015

 
 
 
 
 
Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” zaprasza na
28. TURNIEJ  PIANISTÓW
Stypendystów Zagranicznych
o nagrodę im. księcia Antoniego H. Radziwiłła
 sobota 6 – niedziela 7 czerwca 2015
 Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów   ANTONIN
 
U c z e s t n i c y :
 Antonio Morand Albelda – Hiszpania ( Uniwersytet Muzyczny –Warszawa)
Nomin Erdenee  - Mongolia (Akademia Muzyczna – Katowice)
Olesya Haiduk – Ukraina (Akademia Muzyczna – Łódź)
Rena Imamura – Japonia (Uniwersytet Muzyczny– Warszawa)
Toshiki Ishii - Japonia (Uniwersytet Muzyczny - Warszawa)
Jaime Peñaty - Hiszpania (Akademia Muzyczna – Poznań)
Luo Xin  - Chiny  (Akademia Muzyczna - Bydgoszcz)
 
Koncerty komentuje: Agnieszka Iwanowska
Program:
Sobota, 6.06.2015, 1700  -
prezentacje programów dowolnych, głosowanie publiczności;
Niedziela, 7.06.2015, 1700 –
 prezentacje programów chopinowskich, głosowanie publiczności,
ogłoszenie wyników, koncert laureata
 
Odjazd autobusu o godz.16.30 przystanek MZK ul.Wolności20 (PCK) w Ostrowie Wielkopolskim
 
Turniej zorganizowano ze środków:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski