• Pokój 43
  • "Są takie miejsca na ziemi, które bogowie obdarzyli szczególnymi względami, które przyciągają sławy, są natchnieniem dla artystów. Do takich miejsc należy Antonin, pięknie położony wśród lasów między Ostrzeszowem a Ostrowem, do którego chętnie ściągają miłośnicy muzyki, kultury, przyrody i spokoju."
    Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie to miejsce magiczne, do którego się powraca.

  • Wśród wielkich połaci lasów, nieopodal rozwidlenia dróg, z których jedna biegła do Wrocławia, druga zaś na Śląsk, właściciel tychże włości, książę Antoni Henryk Radziwiłł herbu Trąby, postanowił wybudować dla siebie letnią siedzibę.
    Antoniński Pałac Radziwiłłów zaprojektował w stylu myśliwskim Karl Friedrich Schinkel - pozostawiając po sobie dzieło wybitne.